Jevgeni Ossinovski: “paljud inimesed ei ole ikka veel Eesti edust piisavalt osa saanud!”

0
1012

“Järgmised riigikogu valimised on 155 päeva pärast ning erakonnad on hakanud tavatult vara inimeste suunas valimislubadusi tulistama. Ja ajastule omaselt ikka võimalikult suurest kahurist. Keskerakond lubas sada eurot pensionitõusu. Reformierakond korrutas selle tuimalt kahega,” sõnas soside esimees Jevgeni Ossinovski Pärnus toimuval volikogul.

Kahjuks tuleb siinkohal taas meelde Otto von Bismarck: „Kunagi ei valetata rohkem kui jahilkäigu järel, sõja ajal ja valimiste eel.“ Valimiskampaania ei ole veel õieti hoogu sissegi saanud, aga Reformierakond on juba miljardi euro eest lisakulusid välja lubanud. Ja selle kõige katteallikaks on muidugi maksulangetused. Kõrgemad toetused ja madalamad maksud on alati kõige populaarsem valimisstrateegia olnud! Muuseas, et seda kulu tegelikult katta, tuleb sotsiaalmaksu 10 protsendi võrra tõsta, mitte seda ära kaotada.

Eneselegi pisut ootamatult on sotsidest saanud kõige vastutustundlikuma rahanduspoliitikaga erakond. Meie omastehoolduse reform, mis annab igale eakale kindlustunde, et vajadusel saab hooldekodukoha pensioni eest, maksab riigile 40 miljonit eurot aastas. Noorte tuleviku fond, mis annab võrdsemad stardivõimalused meie noortele, maksab 30 miljonit. Teadus- ja arendustegevuse investeeringute suurendamine kauaoodatud 1 protsendini SKTst maksab 50 miljonit.

Küsimus ei ole selles, et me ei oskaks võimsamalt lubada. Oskame muidugi. See ka mõni kunst. Küll on meie põhimõte jätkuvalt see, et me viime oma ettepanekud ellu. Meie puhul ei ole tegemist valimislubadustega, mis valimiste järel sujuvalt ununevad, vaid valitsemis-lubadustega, mis leiavad oma tee koalitsioonileppesse ja seejärel seadustesse. Selle tõestuseks on meie senine töö valitsuses.

Sotsiaaldemokraatide viimaste aastate olulisimaks eesmärgiks on olnud laste heaolu parandamine. Alustasime valitsuses 2014. aastal, mil iga kümnes laps elas absoluutses vaesuses ning lapsetoetused olid enam kui kümne aasta jooksul püsinud muutumatuna 19 euro tasemel kuus. Seadsime sihiks lapsetoetuste kolmekordistamise ning tuleva aasta jaanuarist on see tehtud — esimese ja teise lapse toetus tõuseb 60 euroni kuus. Eraldi oleme pööranud tähelepanu paljulapseliste perede toimetuleku parandamisele ning kolmelapseline pere saab enam kui 500 eurot kuus. Lisaks oleme üksi last kasvatavate vanemate olukorra parandamiseks seadnud sisse elatisabifondi, parandanud noorte huvitegevuse kättesaadavust, võimaldanud tasuta koolilõuna kogu koolitee ulatuses ja palju muud.

Kui 2014. aastal eraldas riik peretoetustele 100 miljonit eurot aastas, siis järgmisel aastal on see summa kolmekordne ehk tervelt 300 miljonit eurot. Sellega panustab Eesti ELi riikidest peretoetustele protsendina SKTst rohkem kui ükskõik milline teine liikmesriik peale Luksemburgi.

Nende sammude positiivset mõju näeme juba ka statistikast, laste absoluutse vaesuse määr langes esimese kahe aastaga kolm korda, mis tähendab, et absoluutsest vaesusest suutsime välja tuua tervelt 20 tuhat Eesti last. Ja täna saame öelda midagi, mida veel neli aastat tagasi öelda ei saanud — Eesti on riik, kus lapse saamine ei tähenda perele vaesusesse langemist.

Just see on pikas vaates eelduseks, et meil sünniks rohkem lapsi. Lapse saamine on vastutus pikkadeks aastateks ning perel peab olema kindlus, et ta suudab lapsele pakkuda turvalist arengukeskkonda ja saab lapse ülalpidamisega hakkama ka siis, kui tööl või pereelus miski viltu läheb.

Muidugi võiks teiste parteide tühja populismi lihtsalt sõbraliku naeratusega kõrvalt vaadata. Teame ju, et kui valimised läbi, suudame me valitsuses nii Keskerakonna kui ka Reformierakonna mõistusele kutsuda. Nii nagu oleme nüüd kolmes järjestikuses valitsuses saanud sotsiaaldemokraatlikku Eestit ehitada, nii saame ka edaspidi.

Aga sellel valimiseelsel lobal on oma tõsised riskid. Nimelt teame, et paljud inimesed ei ole ikka veel Eesti edust piisavalt osa saanud, mis on mõistetavalt tekitanud neis pettumuse. Pettumuse valitsuses ja poliitilises süsteemis tervikuna. Tõsi, tänu meie tööle oleme viimastel aastatel näinud selget edasiminekut võrdsete võimaluste tagamisel ja vaesuse vähendamisel, aga sellele vaatamata on Eesti jätkuvalt üks suurimate sissetulekuerinevustega riike kogu Euroopa Liidus.

Peame riigina minema sidusama ühiskonna ehitamisel mõistlikult edasi ning vastutustundetud valimisloosungid töötavad vastupidiselt, ainult süvendades umbusku ja pahameelt. 100-eurone maksukingitus kõige jõukamatele, kõrghariduse muutmine vaid rikaste privileegiks või tervishoiu erastamine on kõik sõnumid sellest, et lihtsal inimesel läheb valimiste järgselt asi kehvemaks. Ei tohi minna.

Paraku on see kõik parimaks väetiseks äärmuslikele jõududele ning pole siis ju ime, et inimesed on protestina valmis kogu demokraatlikule süsteemile rusikat näitama.

Teame, et Eestis on sarnaselt teiste riikidega kasvatanud toetust paremäärmuslik erakond, kes ei vali võimule saamiseks vahendeid. Kes on nõus omakasu nimel ohverdama Eesti julgeoleku, sisemise rahu, majandusarengu, rahvusvahelise positsiooni.

See brutaalse populismi tõus on ootuspärane, ootamatu on teiste erakondade, eeskätt sõnades liberaalse Reformierakonna suutmatus selles põhiväärtuste küsimustes selget seisukohta võtta. Pettunud inimeste muredele ja hirmudele tuleb muidugi vastata reaalsete lahendustega, aga see ei saa tulla demokraatlikest vabadustest loobumise hinnaga.

Naiste, teise emakeele või nahavärviga inimeste alavääristamine EKRE poolt on nii igapäevane, et me ei pane seda enam õieti tähelegi. Ent valimiste lähenedes on asi päris hulluks läinud.

Allutame kohtud poliitilisele diktaadile; tsenseerime teatrite mängukavasid; võtame tuhandetelt inimestelt valimisõiguse; suukorvistame vaba ajakirjandust; piirame naiste õigusi; nõrgestame Euroopa Liitu. Tõeline ebademokraatlike lubaduste Rootsi laud. Teate, EKRE on nagu sibul — algul naerad, aga mida rohkem kihte pealt ära koorid, seda rohkem ajab nutma.

ALLIKAS:

FOTOD | Jevgeni Ossinovski kõne SDE volikogul: paljud inimesed ei ole ikka veel Eesti edust piisavalt osa saanud

“Järgmised riigikogu valimised on 155 päeva pärast ning erakonnad on hakanud tavatult vara inimeste suunas valimislubadusi tulistama. Ja ajastule omaselt ikka võimalikult suurest kahurist. Keskerakond lubas sada eurot pensionitõusu. Reformierakond korrutas selle tuimalt kahega,” sõnas soside esimees Jevgeni Ossinovski Pärnus toimuval volikogul.