Kes siis ikka rändavad Eestisse sisse?

Inno Tähismaa

0
820

Eestis on viimaste aastate jooksul hakanud inimesi rohkem sisse rändama kui välja. Välja rändavad põhiliselt eestlased, lastega pered, see pole mingi saladus. Lastega perede olukord on Eestis kõige närusem, eriti kui mõni laps erivajadusega. Aga kes on need salapärased sisserändajad, kes Eestisse trügivad? Pagulased need pole, sest pagulased on teadaolevalt suures osas Eestist lahkunud, kirjutab Inno Tähismaa oma pereblogis.

Statistika andmebaasist tuleb välja, et Eestist on viimase nelja aasta jooksul välja rännanud ligi 8000 eestlast. Eestlaste arv on Eestis langenud viimased paarkümmend aastat. Ometi püsib Eesti rahvaarv tervikuna viimastel aastatel stabiilne. See tähendab, et mingeid inimesi rändab kogu aeg sisse. Kes nad on?

Statistikaameti ülevaatest tuleb välja, et „rahvus teadmata” isikute osakaal on viimase nelja aastaga kasvanud 3000 inimese võrra. Kes need tegelased on?

Veidi kahtlane on ka see, et venelaste arv püsib stabiilne, samas on teada, et palju venelasi rändab kogu aeg välja. See tähendab, et samapalju peab venelasi sisse rändama. Kes on need Eestisse sisse rändavad venelased? Kust nad tulevad?

Võiks välja selgitada. Muidu selgub, et Eestis on korraga mingi 50 000-line võõras armee, umbes nagi Trooja hobune.