Kohus pööras Autorollo pankrotinõude ka Pentus-Rosimannuse vastu

0
542

Tallinna ringkonnakohus pööras osa Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentuse transpordifirma Autorollo pankrotinõudest teisipäeval ka välisministri vastu. 

Kaasuses pöördusid ringkonnakohtusse mõlemad menetluspooled. “Meie apellatsioon põhineb sellel osal, mille kohus jättis rahuldamata ehk me nõuame kõikidelt kostjatelt neid summasid, mis esialgu hagiavalduses kajastusid,” rääkis pankrotihaldur Martin Krupp. “Sisuliselt esindavad pankrotihaldurid võlausaldajaid ja hagi on esitatud võlausaldajatele raha tagasisaamiseks,” lisas Krupp.

Tallinna ringkonnakohus tühistaski maakohtu otsuse osas, millega Autorollo nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju osas jäeti Keit Pentus-Rosimannus vastu rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765, 26 euro võrra.

Ühtlasi tühistas ringkonnakohus alama astme kohtu otsuse osas, millega Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldati ning millega Autorollo nõue vara kõrvaldamisega Rain Rosimannus vastu rahuldati.

Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud kahju nõue rahuldati kõigi kostjate vastu summas 163 817, 67 eurot, Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas jäeti ka Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata ning OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõue jäeti Rain Rosimannus vastu rahuldamata. Ülejäänud osas jäi maakohtu otsus muutmata.

“Mõista Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, OÜ-lt Roode & Partnerid, NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt ja Keit Pentus-Rosimannuselt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks hageja tütarfirma asutamisega tekitatud kahjudega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitis 163 817 eurot 67 senti, viivis 34 673 eurot 92 senti ning viivis põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni,” seisab ringkonnakohtu värskes otsuses.

Välisministri Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentuse transpordifirma Autorollo pankrotikaasust arutanud Harju maakohus ei rahuldanud mullu juuni lõpus hagejate nõuet Pentus-Rosimannuse vastu, küll aga tuli maakohtu hinnangul teistel Autorolloga seotud isikutel, sealhulgas ministri abikaasal pankrotipessa raha maksta.

Maakohtu otsuse resolutsioonist ilmnes, et kohus jättis hagi kostja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täielikult rahuldamata, samas mõistis kostjatelt Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt ja OÜ-lt Roode & Partnerid hageja esimese nõude osaliseks rahuldamiseks hageja kasuks solidaarselt välja 135 657,98 eurot. Sellest 120 052,41 eurot oli põhinõue ning 15 605,57 eurot on kohtulahendi tegemise päevaks sissenõutavaks muutunud viivis.

Ühtlasi mõistis maakohus mullu suvel Roodelt ja MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt hageja erinevate nõuete katteks välja 21 501 eurot ning tulevikus sissenõutavaks muutuv viivis 19 028 euro ulatuses.

Roodelt, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt ja OÜ-lt Roode & Partnerid pidi maakohtu otsusel veel tasuma hagejale erinevate nõuete katteks 16 776 eurot, millele lisandus 14 845 eurot tulevikus sissenõutavaks muutuva viivise katteks.

Veel tuli Rain Rosimannusel tasuda hagejalke 181,84 eurot ning lisaks ka 160 eurot tulevikus sissenõutavaks muutuva viivise katteks.

Hageja teine nõue 220 889,65 euro ja viivise väljamõistmiseks jättis maakohus mullu suvel kõigi kostjate suhtes täielikult rahuldamata.

Autorollo pankrot kuulutati välja 2011 aastal. 2012. aastal esitas pankrotitoimkonna kontrolli alla liikunud Autorollo ligi 580 000-eurose tsiviilhagi Keit Pentus-Rosimannuse, Rain Rosimannuse ja advokaat Siim Roode ning Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm Advokaadibüroo vastu.

Hageja näeb neil süüd Autorollo võlausaldajate kahjustamises ja ettevõttest vara väljaviimises.

Kohus vabastas hagist eraisiku pankroti läbimise tõttu ministri isa Väino Pentuse, kellele Autorollo kuulus. Protsess algas mullu juunis.