Kui palju teenivad eurosaadikud, kes nutavad paarikümne sendilise hinnatõusu pärast sööklas?

0
1248

Europarlamendi liikme brutokuupalk on 8757 eurot ja 70 senti. Võrdluseks Eesti riigikogu liikme brutotöötasu on 4009 eurot. Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis oli 1341 eurot.

Pärast ELi maksu ja kindlustusmaksete mahaarvamist on europarlamendi liikme palk 6824 eurot ja 85 senti. Enamik liikmesriike on kehtestanud nõude, et Euroopa Parlamendi liige peab maksu maksma ka oma koduriigile. Parlamendiliikme netopalga suurus sõltub seega tema koduriigis kehtivatest maksustamisreeglitest.

Kuna saadikud teevad suure osa tööst koduriigist eemal olles, siis on sellega seotud kulude katteks ette nähtud ka mitmesugused hüvitised.

2019. aasta seisuga kaetakse päevarahad majutuse ja muudeks kuludeks 320 eurot iga asja pärast Brüsselis või Strasbourgis oldud päeva eest. Sinna alla lähevad hotelliarved, toidlustus ja muud kulutused. Näiteks kui Brüsselis või Strasbourgis ollakse aastas 220 päeva, tuleb päevaraha aastas 70 400 eurot.

Väljaspool EL kohtumistel on päevaraha 160 eurot päev. Kui näiteks väljaspool EL ollakse kohtumistel 30 päeva, siis selle eest saab kokku tasu 4800 eurot.

Lisaks kaetakse üldkulud 4513 eurot kuus. Selle alla lähevad kontori rent ja majandamine, sidekulud, arvutid ja telefonid, ning konverentside ja näituste korraldamine.

Lahkumis- ehk üleminekuhüvitis on kuupalk iga ametis oldud aasta eest. Üle kahe aastapalga ulatuses sedaei maksta. Maksimaalne võimalik lahkumishüvitis on praeguste palkade alusel 163 796 eurot.

Pension moodustab 3,5% parlamendiliikme palgast iga parlamendis oldud täisaasta eest, kuid kokku mitte rohkem kui 70%.

Allikas: Ärileht.ee

SEOTUD LUGU: