Läänemere meister nuhkimises: Eestis kuulatakse inimesi kümme korda rohkem pealt kui teistes riikides

0
750

Kuigi kuritegevuse tase Eestis muudkui langeb, siis pealtkuulamised, salvestamised, andmebaasides käimised ja muu jälitustegevus üha sageneb.

Eesti Ekspress kirjutab, et Eestis võivad kohtu loaga kõnesid pealt kuulata Kaitsepolitsei, Välisluureamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Sõjaväepolitsei ja Justiitsministeeriumi vanglate osakond.

Eelmisel aastal kuulati Telia Eesti võrgus pealt 4596 kõnet. Rootsis Telia võrgus samal ajal 3822 kõnet ja Soomes 3640 kõnet. Kui võtta arvesse Telia turuosa ja rahvaarvude erinevus, saab öelda, et Eestis kuulatakse kümme korda rohkem pealt kui Rootsis ja viis korda rohkem kui Soomes.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.