Miks ei suudeta kurjategijast migranti juba 20 aastat Saksamaalt välja saata?

0
1599

Euroopa jõuetust enda kodanikke kaitsta näitab ilmekalt järgnev lugu. Uskumatu lugu ehk kriminaali kaval ja geniaalne trikitamine õigussüsteemiga.

Vilunud kurjategija, Allasane Sal (46) on suutnud õigussüsteemi kõrvupidi pihku võtta ja ära tinistada.

Mees tuli ilma paberiteta Saksamaale juba 1998. a. Kes ta tegelikult on ja kust ta tuleb, teab vaid ehk jumal taevas. Mees, kes arvatavasti on Lääne-Aafrikast Senegalist pärit, on sooritanud korduvalt erinevaid kuritegusid ja on pool oma Saksamaal viibitud ajast kinni istunud. Mehe kontosse kuuluvad: vägivallakuriteod, varastamine, narkokuriteod jne. Tundub, et kõik jätkub täpselt samamoodi edasi.

Allasane Sal on kurjategija ilma varjupaiga staatuseta, ilma tahteta ühiskonda integreeruda! Vaatamata sellele on tal õnnestunud Saksamaale jääda ning ikka ja jälle uusi kuritegusid toime panna, kinni istuda, välja tulla, et taas uusi kuritegusid sooritada. Ta eitab ja keeldub igasugusest koostööst õigusorganitega.

Ajaleht Bild teab kõiki üksikasju ja riigi abituid katseid kurjategijast vabaneda. Praegu istub mees vanglas kuni 2019. a oktoobrini.

Protokoll:

1998.a. saabub mees Saksamaale. Päritolumaaks annab mees Burkina Faso, Aafrikas. Passi ega muid isikut tõendavaid dokumente mehel kaasas ei ole.

18. NOVEMBER 1998 annab mees BAMF- i (Migratsiooniamet) sisse asüülitaotluse.

26. NOVEMBER 1998: Varjupaigataotlus lükatakse tagasi. Mees esitab vastuvaide.

9. DETSEMBER 1998: Mees peab maalt lahkuma, aga kuna tal ei ole isikut tõendavaid dokumente, jääb see katki. Mehel lubatakse Hamburgi jääda.

18. JAANUAR 1999: Taas lükatakse tema asüülitaotlus tagasi.

24. NOVEMBER 1999: Mees mõisteti esmakordselt vangi kehavigastuse tekitamise eest. Karistus 2 aastat ja 2 kuud.

9. JAANUAR 2002: Sal kutsutakse Burkina Faso delegatsiooniga kohtumisele, et selgitada välja tema päritolu, kuid kohtumine läheb vett vedama.

22. JAANUAR 2002: Uus kohtukutse. Mees on andnud valeaadressi.

11. NOVEMBER 2002: Taas kutsutakse mees kohtuma Burkina Faso delegatsiooniga. Sal keeldub sellest ja sülitab delegatsiooniliikmete peale. Delegatsioon otsustab, et meie riigist ta pärit ei ole. Ametivõimud on nõutud, sest nüüd ei ole neil aimugi, kust mees võiks pärit olla.

MÄRTS 2003 kuni 28. APRILL 2004 istub mees vangis ründamise ja kehavigastuste tekitamise ning narkootikumide kuritarvitamise tõttu.

29. APRILL 2004: BAMF keeldub taas varjupaigataotluse vastuvõtmisest.

18 AUGUST 2006 kuni 18. NOVEMBER 2011: Sal istub vanglas seoses raske röövi ja varguse, tahtliku rünnaku ning vastuhakus riigivõimule. Karistuseks 3 aastat ja 9 kuud.

DETSEMBER 2008: Endiselt ei õnnestu mehe päritolu kindlaks teha.

SÜGIS 2011: Üks vang pöördub vanglaametnike poole oletusega, et Sal võib tulla Senegalist. Saatkonnaga võetakse ühendust.

10. MÄRTS 2012 kuni 21. MÄRTS 2013: Sal istub kinni varguse tõttu.

7. MÄRTS 2013: Föderaalne politsei korraldab Senegali saatkonnas saatkonna töötajate ja Sali kohtumise. Sal hakkab kohtumise ajal sülitama ja märatsema.

13. MÄRTS 2013: Senegali saatkond teatab, et see inimene ei tule Senegalist. Mees võib endiselt Saksamaale jääda.

21. JUUNI. 2013 kuni 17. OKTOOBER 2014: Mees on taas vanglas ja kannab karistust ohtliku röövi toimepanemise eest.

21. JAANUAR 2015 kuni 9. MÄRTS 2015: Mees on eeluurimisvanglas ja teda kahtlustatakse eluohtliku kehavigastuse tekitamises.

20. MÄRTS 2015: Võimud kutsuvad meest üles koostöövalmidusele ja nõuavad mehelt informatsiooni tema päritolumaa kohta, et vormistada tagasisaatmise dokumenti.

13. DETSEMBER 2015: Uus vahistamine seoses kehavigastuste tekitamise ja ründamisega.

1. MAI 2016: Sal ründab vanglaametnikku. Karistust pikendatakse kuni 2019. a oktoobrini.

Ja saaga jätkub, kui Sal jälle vabaneb…