Mille pärast otsivad eurooplased enese päästmist enesehävitamises?

0
719

Poolat, Ungarit, Tšehhit ja Slovakkiat ning ka Balti riike – Eestit, Lätit ja Leedut on veel võimalik päästa! Räägib politoloog Michael Ley.

1. Mille pärast otsivad eurooplased enese päästmist enesehävitamises?

 • Euroopa on kiiresti islamiseerumas. Mitmes Euroopa piirkonnas on see areng juba pöördumatud muutused esile kutsunud ja seda arengut ei ole võimalik enam tagasi pöörata, ütleb poliitikateadlane Michael Ley oma raamatus. Taolised muutused ei juhtu iseenesest, vaid me ise laseme sel sündida kuna loobume vabatahtlikult oma kultuurist. Kust on pärit inimeste igatsus enesehävitusliku käitumise järele ja mida tähendab see Euroopa tuleviku jaoks?

 

2. Kas Saksamaal ja Austrias oleks veel islamiseerumist võimalik peatada?

 • Islamiseerumine on Euroopas palju laiemalt levinud kui meist paljud usuvad ja üldse ette kujutada oskavad, räägib poliitikateadlane ja sotsioloog Micahel Ley oma uusima raamatu „Viimased eurooplased – uus Euroopa“ esitlusel Viinis. Rusikareegel ütleb, et kui ühes ühiskonnas, mille sünnipärane rahvastik näitab vähenemistendentsi, on 10% moslemeid, siis nende rahvaarv kahekordistub iga kümne aasta järel. Kui Austrias on praegu ametlikult ~8% moslemeid, reaalselt aga 10%, siis umbes 10 aasta pärast elab Austrias 20% moslemeid ja 20 aasta pärast juba 40% moslemeid, st varsti on Austria islamiseerunud. 80% nendest persoonidest, kes alates 2015.a. saabusid, on mehed vanuses 18 kuni 30 aastat.
  See ei ole loomulikult mitte mingil juhul juhus ega kokkusattumus nagu seda arvatakse. See kõik on teadlikult organiseeritud. Kui see inimjuurdevool peatuks, siis on viie aasta pärast moslem-meeste vanusegrupp vanuses 18-30 nii Austrias kui ka Saksamaal sama tugev kui austerlastest või sakslastest eakaaslaste grupp. Ei tohi ära unustada, et moslemid saavad rohkem lapsi kui põlised sakslased või austerlased. Islami rong on juba teel ja seda peatada pole enam võimalik.

 

3. Mis on meie tsvilisatsiooni hävitamise soovi taga?

 • See ei pea tähendama, et meie riigid alla käivad ja ära kaovad, kuid me kõik oleme tunnistajad ühe tsivilisatsiooni hävingul. Selle tsivilisatsiooni hävitamine toimub samal ajal enesehävitamisega. Meid ei islamiseerita ja meist ei sõideta üle, vaid me ise laseme ja kutsume islamiseerumise oma enda õuele. See tsivilisatsiooniline enesehävitamine on esile kutsutud kollaborantide poolt, ütleb poliitikateadlane Ley. Ühena neist nimetab ta Jean-Claude Junckerit. Eesmärk on euroopaliku tsivilisatsiooni hävitamine, hullumeelses lootuses luua uus tsivilisatsioon, uus kultuur Euroopas. Selline plaan „negroidse segakultuuri“ eurooplastest, aafriklastest ja araablastest on tuntud juba aastast 1925 ja selle on nüüd üle võtnud ja heaks kiitnud Euroopa Liit.

 

4. Mis on aga multikulturalismi põhjuseks?

 • Eesmärk on luua „uus inimene“.
  Multikulturalistid ütlevad, et me ei vaja enam homogeenset ühiskonda, vaid hoopis heterogeenset, sest homogeenne ühiskond juhib meid natsionalismi ja fašismi radadele. Eesmärk on seega luua „uus inimene“. Ideed uuest inimesest tunneme me juba natsi ja kommunismi aegadest, st meil on taas tegemist sama ideega, mis juhib meid uue utoopilise totalitarismini.
  (Wikipedia sõnastab: Totalitarism on poliitiline süsteem, kus riik ei tunne võimu piire ning püüab reguleerida nii avaliku kui ka eraelu igat aspekti. Totalitaarsed režiimid püsivad võimul laiahaardelise propaganda abil, mida levitab riigi poolt kontrollitav massimeedia. Võimul on ainult üks partei, teised parteid on keelatud. Võimuloleva ainupartei tegevust iseloomustavad poliitilised repressioonid, isikukultus, kontroll majanduse üle, sõnavabaduse puudumine või selle piiramine, järelevalve rahva üle ja laiaulatusliku terrori kasutamine).

 

5. Multikulturalism Euroopas ei tähenda midagi muud kui islamiseerimist?

 • Uus inimene tuleb Aafrikast, Lähis-Idast. Ainus, mis see inimene kaasa endaga toob, on islam. Seda aga ei soovi need inimesed, kes vana kultuuri lõhkuda tahavad, üldse näha. Nad ei taha näha samuti seda, mida „Islam“ tegelikult tähendab! Neil ei ole aimugi, mis „Islam“ tegelikult on! Nad ei ole kunagi Koraani lugenud. Aga samas tahavad nad moslemite massiga uut inimest luua, aimamata, mida nad üldse teevad! Miks arvavad „Tsivilisatsioonilõhkujad“, et me uut inimest vajame?? Piisaks sellest, kui me ütleme, et me ei taha enam ei fašismi ega natsionalismi. Me tahame vaba ühiskonda! Soovi ja motiivi luua uus inimene saab mõista ainult läbi Euroopa mineviku.

 

6. Kust on pärit idee ja tahe luua uus inimene?

 • Austria-Saksa ajaloos mängib natsionaalsotsialism võtmerolli. „Rohelised“ on endiste natsionaalsotsialistide lapsed, kellede jaoks oli oluline pigem leida üks ühine vaenlane – nendeks olid natsid. Nad konstrueerisid enda jaoks nn „absoluutse kurja“, et olla ise nn „Hea inimene“. Nende „Heade inimeste“ peamiseks eesmärgiks oli luua uus ja hea kultuur ning hävitada vana, paha saksa ja austria kultuur. Nende roheliste laste vanemate ideoloogia oli: Pääsemine läbi hävitamise ja purustamise. Nende laste ideoloogia on nüüd, et pääsemine läbi enesehävituse.

 

7. Miks tahavad ka teised lääne-eurooplased nn „uut inimest“ luua?

 • Mitte ainult sakslased ja austerlased pole need, kes tahavad luua uut nn „Head inimest“, vaid ka prantslased ja paljud teised riigid. Ka taanlased (ka eestlased…), kelledel pole iial olnud oma kolooniaid. Ka nendes riikides on joonistatud nn „Vaenlase pilt“ valgest mehest, kes teisi ära kasutas, alla surus ja koloniseeris. Valgest inimesest on tehtud jälestusväärne ja jälk olevus!

 

8. Kust on pärit selline absurdne mõtlemine, enesepõlgus, enese vastu suunatud viha?

 • Ley sõnul oli üks võtmefiguuridest Jean Paul Sartre – Prantsuse eksistensialist, kirjanik, filosoof ja kriitik – kes võitles tulihingeliselt kõige ebaõiglase vastu. Ta oli veendunud antifašist, antikolonialist, kes kirjutas Frantz Fanoni raamatu „Selle maa neetud“ eessõnas, et pole kunagi halb kui üks eurooplane maha lüüakse. Selle löögiga tapetakse kaks kärbest ühe hoobiga. Esiteks saadakse allasurujast lahti ja allasurutust saab taas (uus) inimene. Täpselt selline on vasakpoolsete (Linken) ja roheliste (Grünen) ettekujutus meie tänasest Euroopa kultuurist – st eneseviha. Kui me selle nn „enesevihaga“ ei võitle, selgitab Ley, ei saa me oma euroopalikku kultuuri enam päästa. See, mida me praegu läbi elame, ei ole midagi muud kui „kodusõja“ eelmäng. See, kes tahab meie tsivilistasiooni hävingust päästa, tembeldatakse „parempoolseks“ (Rechter), „rassistiks“, islamofoobiks“ jne.

 

9. Islamiseerumine on medali teine pool?

 • Enesehävitamine on selle medali üks pool ja islamiseerumine medali teine külg. Kõik, mis me alates 2015.a. läbi elanud oleme, on Hidschra (islami põhialus) ja püha sõda läbi sisserände. Islami maailmapilt ütleb, et Allah lõi maailma ja see kuulub talle, ka Saksamaa, Austria ning teised riigid. Kui need kaks kultuuri – euroopalik, lääne maailmapilt ja islamistlik maailmapilt – kokku põrkavad, siis pole probleemid mitte ainult etteprogrammeeritud, vaid lahendamatud. Miks? Sest „inimene olla“ tähendab olla „moslem“. See tähendab, et „uskmatud/mittemoslemid“ ei ole nendega iial samaväärsed ega saa kunagi olema võrdsed ja nende silmis tunnustatud. Katoliiklased, protsetandid ja juudid said koos elatud, see oli vahete-vahel valuline ja osaliselt õudne, aga see oli võimalik, kuna neil olid sarnased põhimõtted. Islami puhul on see võimatu.

 

10. Euroislam on võimatu missioon?

 • Süüriast pärit poliitikateadlane Bassam Tibi propageeris euroislamit 40 aastat. Ta võitles selle eest, et euroislamit õigusriigi printsiipidega kooskõlla viia. Pool aastat tagasi kirjutas ta ajalehes „Welt“, et see ei ole võimalik, kuna see ei ole ühtesobituv demokraatlike põhiseadustega.

 

11. Kas islamiseerumist Euroopas on veel võimalik peatada?

 • Islamiseerumine on Euroopas juba nii tõhusalt edenenud, et seda ei ole enam võimalik tagasi keerata, ütleb poliitikateadlane Ley. Näiteks Marseille ja Pariisi ei ole enam võimalik päästa. Suur osa Euroopast on juba islamiseeritud ning seda protsessi ei ole enam võimalik peatada. Päästa on ehk võimalik ainult veel mõnda osa Euroopast, sh Poolat, Ungarit, Tsehhit ja Slovakkiat. Lisaks veel ka Balti riike – Eestit, Lätit ja Leedut, kuna need maad ei ole veel islamiseeritud ja postmodernismis osalenud. Need riigid püüavad ja tahavad oma identiteeti säilitada ja hoida. Need riigid võivad saada tuumaks, mis uue Euroopa moodustavad!

 

Kokkuvõte!

Islamit ei ole võimalik integreerida, kuna see on poliitiline religioon. Poliitilised religioonid nagu natsionaalsotsialism, fašism ja kommunism on demokraatia ning õigusriigi vastased. Ei ole olemas liberaalset hitlerismi ega stalinismi. Seetõttu ei saa ka islam olla liberaalne. Suur erinevus on judaismi ja kristluse ning islami vahel. Esimeses pole õigust Kristluse nime all kedagi ära tappa. Islam aga ütleb, et „uskmatuid“ tohib ära tappa.

 

 

ALLIKAS:

Weshalb suchen die Europäer ihr Heil in der Selbstvernichtung?

(Jürgen Fritz) Die Islamisierung sei weit fortgeschritten und für weite Teile Europas nicht mehr umkehrbar, sagt der Politikwissenschaftler Michael Ley.


TÄHTIS!

Rahvuslane.ee veebileht lõpetab selle kuu lõpus oma tegevuse. Loe täpsemalt S I I T

Kommenteeri

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

 • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
 • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
 • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
 • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
 • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.