Oma tarbeks kasutatud seemnest ja sordist tuleb hakata teavitama

0
1944

1. jaanuaril 2020 jõustub seadusemuudatus, mis kohustab põllumajandustootjaid teavitama riiki oma tarbeks toodetud seemnest ja seemnekartulist ning nende sordist. Lisaks muutuvad seemnete sertifitseerimise riigilõivud, mis on vajalikud selleks, et ajakohastada ja tõhustada seemnete sertifitseerimise süsteemi.

1. jaanuarist 2020 tekib põllukultuure kasvataval ettevõtjal kohustus esitada Põllumajandusametile seemne ja seemnekartuli kasutamise aasta kohta sama aasta 30. juuniks järgmised andmed:

  • kasvatatava põllukultuuri nimetus ja selle sordi nimi,
  • iga sordi kasvatamiseks kasutatava haritava maa pindala

ning andmed,

  • kas põllukultuuri kasvatamiseks on kasutatud sertifitseeritud seemet
  • või seemnekartulit
  • või hoopis oma ettevõttes kasutamiseks toodetud seemet või seemnekartulit.

Allikad: Põllumajandus.ee ja Maaelu.ee