Pankrot, Pankrot, Pankrot! Õiglast riiki kuulutav Keskerakond rabeleb ise seadusetuse piiril

0
1044

Keskerakond ja selle juht, peaminister Jüri Ratas on valimisteks püstitanud ilusad ja õilsad loosungid, millest nende teod lähevad paraku lahku nagu öö ja päev.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) esitatud andmetest selgub, et Keskerakonna miinus suurenes aastaga 173 446 euro võrra. Negatiivne tulemus tekkis seetõttu, et Keskerakonna 2018. aasta tulud olid 1 869 663 eurot, kulud aga olid 2 043 109 eurot.

Hilinemisega ERJK-le esitatud ülevaade möödunud aasta neljanda kvartali kuludest ja tuludest näitab, et Keskerakond kulutas möödunud aasta kolme viimase kuuga märgatavalt rohkem kui konkurendid – kokku 899 712 euro eest, paludes seejuures suurtest erakondadest ainsana ajapikendust.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles Postimehele, et majandamiskuludesse on lisatud ERJK ettekirjutus erakonnale summas 220 000. Põhjuseks on keelatud annetus erakonna kunagiselt kampaaniajuhilt Paavo Pettailt, kellele müüs Keskerakond päranduseks saadud majaosa Tartus 250 000 euroga maha. Selgus, et Pettai ise sõlmis eellepingu majaosa edasimüümiseks hinnaga 32 000 eurot. Suurt hinnavahet käsitleti keelatud annetusena Pettailt Keskerakonnale. Detsembris ja tänavu jaanuaris tehtud osamaksetena on erakond riigile praeguseks maksnud 24 444 eurot ja 44 senti.

Keskerakonna rahaasjades pole seaduste austamisest märkigi

2017. aasta majandusaruandest nähtub, et Keskerakonnal oli rahalisi kohustusi pea 240 000 euro eest. Samuti on nende endine kampaaniameister avalikustanud, et kavatseb parteilt välja nõuda 1,28 miljonit eurot.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb on lubanud ka seda, et kõik arved tasutakse õigeaegselt, kuid teod ei tule sõnadele järele. Praegu käib erakonnale meeletu valimiskampaania suurte plakatitega, mis paneb küsima – kui palju sellega veel miinust juurde tekitatakse?

Kolmapäevases valitsuse infotunnis küsis EKRE saadik Mart Helme peaminister Jüri Rataselt: “Küsimus, mille ma praegu esitan, on seotud topeltstandarditega suhtumises erinevate erakondade rahastamisskandaalidesse. Eesti Ekspressis on Paavo Pettai väga selgelt puust ja punaseks teinud, et kõik Keskerakonna juhatuse liikmed omal ajal olid teadlikud ja osalised illegaalses rahastamiseks. Kuidas te seda kommenteerite?”

Õigluse huvides olgu öeldud, et Mart Helme alustas küsimust ühe eraldi lausega, milles teatas, et peaminister jättis sisuliselt vastamata Martin Helme varasemale küsimusele KE ja Eesti 200 võimaliku koostöö kohta pärast plakatiprovokatsiooni. Rahastamisküsimuse sisuks oli “Topeltstandardid poliitikas”.

Peaminister vastus on täielik sõnavaht

Jüri Ratase vastused väärivad täielikku äratoomist, sest tegelik vastus on peidetud sõnavahu sisse: “Ma siiralt tänan, et mul on võimalus siin auväärses saalis sellele tänasele Ekspressi loole vastata. Ma alustan kõigepealt sellest, et Jüri Ratas ja Keskerakond teeb koostööd nende poliitiliste jõududega, kui me räägime järgmise valitsuse moodustamisest, keda kõrgeim võim ehk Eesti inimene 3. märtsi õhtuks siia auväärt Riigikogu saali usaldab. Ma arvan, et välistamine enne valimisi ei ole hea käitumismudel ja -mall. Ma olen öelnud ajakirjanike küsimusele, kui on küsimus olnud EKRE-s, et kui erakond jätkuvalt soovib päid maha võtta, kui erakond jätkuvalt soovib teha sellist segregatsiooni rahvuste pinnal ja rassi pinnal, kui öeldakse nendele naisterahvastele, kellel ei ole mingitel põhjustel lapsi, et nemad on kuidagi teisejärgulised, siis see on see koht, kus ma ei saa üle joone astuda ja koostööle asuda.

Kui te küsite Eesti 200 kohta, ma vastasin Martin Helmele väga selgelt, et järgmisel päeval nad vabandasid ja tõid välja uue sõnumi Eesti ühiskonnas. Ja ma kindlasti tunnustasin teie erakonna fraktsiooni esimeest siin Riigikogus, et kui ka tema soovib mõelda korra ümber ja öelda, et päid ei tasu maha võtta ja see on halb asi, siis ma igal juhul tervitan seda ja minu meelest see on mõistlik suund, mida teie fraktsiooni esimees – noh, kaudselt minu meelest – siin saalis väljendas. Nüüd, Keskerakonna osast oli teie lõpuküsimus see, et kas mina olin ja olen teadlik olnud sellisest kilekotiga rahast või mustast rahast. Mul ei ole midagi lisada, mida ma olen Eesti ajakirjandusele avalikkusele öelnud, ja ütlen ka täna: ei, ma ei ole sellistest tehingutest teadlik olnud.”

Küsimus vastutusest, vastuseks enese ülistamine

Mart Helme küsis üle: “Mis puutub rahastamisse, siis sisuliselt on praegu Eesti Keskerakond kuulutanud ennast pankrotis olevaks erakonnaks, sest teie ei ole võimelised tagasi maksma, nagu te ise olete tunnistanud, neid rahasid, mida kohus on kohustanud teid välja maksma. Kas Keskerakond, mis kõigele lisaks on ka kriminaalkorras karistatud erakond ja peaks seaduste kohaselt likvideerimisele kuuluma, kavatseb välja kuulutada pankroti või missugune on nüüd teie strateegia, et Eesti Vabariigis, mis pidi olema õigusriik, täita kohtuotsuseid?”

Vastus oli Jüri Ratase vääriline ja kohtuotsuse täitmise momendist möödaminev: “Te küsisite, et mis on Keskerakonna strateegia. Keskerakonna strateegia on see, et ehitada õiglast Eesti ühiskonda, mis on sidus, mis on solidaarne. Meie strateegia on see, et vaadata kindlasti alati ka pikemalt kui neli aastat, mis on järgmine valitsemisperiood, on Riigikogu periood. Kindlasti on meie strateegia see, et kui me räägime eakamatest inimestest, et nad saavad erakorralise pensionitõusu. Meie strateegia on see, et kui me räägime noortest inimestest, et noorte inimeste kodu soetamine oleks riigi poolt käendatud, et esimese ja teise lapse sündi toetaks riik rohkem. Ja kindlasti ma tahan öelda, et minu meelest pikem vaade on see, et Eesti ei ole kahaneva rahvaarvuga riik, vaid kasvava rahvaarvuga riik. Kindlasti meie strateegia on ka see, et Eesti ühiskonnas näha rohkem positiivset ja sildade ehitamist ja vähem hirmutamist ja kellegi kõrvalelükkamist. Selle eest me seisame. Aitäh teile selle sisulise küsimuse eest!”

Nii vastab peaminister Jüri Ratas küsimustele, mis puudutavad Keskerakonna korrumpeeruvust ja sellel vastukäivust valimisloosungile “Õiglane riik kõigile!”

Allikad: Riigikogu istungi stenogramm, Postimees, BNS

Ilmus portaalis Uued Uudised