Perlingu kingitus Keskerakonnale? Prokurör lõpetas kriminaalmenetluse Kadri Simsoni elukaaslase Teet Soormi suhtes

0
1479

Põhja ringkonnaprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse AS HKScan Estonia endiste juhtide Teet Soormi ja Mati Tuvi suhtes.

Kriminaalmenetluse lõpetas juba juunis toonane Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Martin Tuulik, kes pani Soormile kohustuse tasuda riigituludesse kindel rahasumma.

Vastavalt määrusele pidi Soorm tasuma riigituludesse 25 000 eurot. Tuvile prokurör rahalist kohustust ei pannud.

«Minu suhtes on kriminaalasi lõpetatud tingimusteta, see tähendab mingeid kokkuleppeid, kompromisse ega makseid riigile ei ole. See on algusest peale olnud äärmiselt kahetsusväärne ja ülekohtune teema,» ütles Tuvi BNS-ile.

Kriminaalmenetluse seadustiku järgi võib prokuratuur kriminaalmenetluse otstarbekuse kaalutlusel lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga ja selles kahtlustatava süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud menetluskulud ning kui menetluse jätkamiseks puudub avalik huvi.

Prokurör leidis, et kuna kahtlustatavad on kriminaalkorras varem karistamata, siis on neid võimalik õiguskuulekusele suunata nende  kriminaalasja kohtusse saatmata.

Samuti on Soorm hüvitanud kannatanutele tsiviilhagi, mis oli ligi 90 000 eurot, kuid hilisema leppe alusel muutus neli korda väiksemaks, osapooled on omavahel sõlminud ka kompromissi ja soovivad omavahel saavutada õigusrahu.

Mai lõpus saavutas lihatööstuskontsern HKScan kokkuleppe oma endiste Baltikumi juhtkonna liikmete Teet Soormi ja Mati Tuviga ning HKScani tsiviilasjad Eesti kohtus lõpetatakse. Osapooled jõudsid omavahel kõigis kolmes tsiviilasjas osapooli rahuldava kokkuleppeni.

Keskkriminaalpolitsei pidas Soormi ja Tuvi majanduskuritegudes kahtlustatavatena kinni 2017. aasta novembri lõpus, kuid prokuratuur ei pidanud kohtult nende vahistamise taotlemist vajalikuks.

Teet Soorm on Euroopa Komisjoni voliniku kohale esitatud keskerakondase Kadri Simsoni elukaaslane.

Allikas: Postimees.ee

Seotud lugu: