Rootsi põhikooli lõpueksamite üks osa on küsimustik rändekriisi kohta, millele korrektselt vastamine on põhikooli lõpetamise ja gümnaasiumisse saamise eelduseks.

0
737
Foto: lugeja foto

Kõigepealt inglise keeles:

Hello and welcome to the Swedish National Examinations. These tests, taken by all 9th grade students in Sweden, will largely determine your grades and whether you can complete your primary schooling5 and can continue to Gymnasium, so it is very important that you do your very best. Are you ready? Okay, let us begin with social sciences: causes of migration.

There are many interpretations as to why people are forced to flee from a country or choose to move to another country.
Which of the following explanations are true and which ones are untrue?
Cross “True” or “Untrue” after each proposition!
If you put two crosses on any task or put all crosses in the same column the answers are considered invalid.
a) Many flee because there is war in their home country.
b) The primary reason for migration is because people want to spread their religion.
c) The majority of those who flee because of war flee to a neighboring country.
d) Many flee to another country to get a better life.
e) Most who flee do so to live on welfare and to avoid working.
f) Difficulties in living openly as a homosexual in the home country could be an explanation for humans fleeing.
g) A common reason for migration is that one wants to establish terror cells in the world.
h) People who are refugees according to the UN’s refugee convention should be given residence in Sweden.
i) Many flee to develop their criminal operations.
j) Natural disasters sometimes force people from their homeland.
k) A majority of those who flee from their country come to Sweden.
l) Political persecution in the home country is a common reason that people flee.
m) People who flee because of poverty should be considered refugees according to the UN’s refugee convention.
Foto: lugeja foto

Nüüd eesti keeles:

Põhikooli (9. klassi) lõpueksamite üks osa on küsimustik rändekriisi kohta, millele korrektselt vastamine on põhikooli lõpetamise ja gümnaasiumisse saamise eelduseks. Seega on väga oluline vastata õigesti.
Sotsiaalteadused: migratsiooni põhjused. Palju on erinevaid tõlgendusi, miks inimesed on sunnitud põgenema oma kodumaalt.
Millised järgnevatest väidetest on tõesed ja millised valed? Märgi igasse lahtrisse “õige” või “vale”. Vastus loetakse ebakorrektseks, kui väite puhul on antud kaks vastust (täidetud mõlemad lahtrid).
a) Paljud põgenevad, sest nende kodumaal on sõda
b) Peamine rände põhjus on see, et inimesed tahavad levitada oma usku
c) Enamik sõjapõgenikest põgenevad naaberriiki
d) Paljud põgenevad teise riiki parema elu pärast
e) Enamik põgenevad, et saada sotsiaaltoetuste peale ja vältida töö tegemist
f) Avalikult homoseksuaalina elamise raskused võib olla selgitus, miks inimesed põgenevad
g) Levinud rände põhjus on see, et tahetakse luua terrorirakukesi üle maailma
h) ÜRO konventsioonile vastavad põgenikud peaksid saama elamisloa Rootsis
i) Paljud põgenevad, et arendada (laiendada) kuritegelikku tegevust
j) Looduskatastroofid mõnikord sunnivad inimesi jätma kodumaa
k) Enamik neist, kes põgenevad oma kodumaalt, tulevad Rootsi
l) Poliitiline tagakiusamine koduriigis on levinud põgenemise põhjus
m) Inimesi, kes põgenevad vaesuse tõttu, peaks käsitlema põgenikena vastavalt ÜRO konventsioonile
Ärge unustage, et vastus saab olla ainult õige või vale. Vastake korrektselt, sest sellest oleneb teie eksamitulemus. Head vastamist!