Rootsi uus feministide asutus on katastroof, kus naised kiusavad ja ahistavad teineteist

0
858

Soolise võrdõiguslikkuse ameti juhtimismeeskond koosneb kuuest inimesest, ning nad kõik on naised. Ameti ülesandeks on analüüsida soolisi probleeme ja aidata teistel asutustel soolise võrdõiguslikkuse alal töötada.

Alles kümme kuud pärast ametiasutuse loomist, näitab riigikontroll, et töökeskkond on asutuses äärmiselt halb.

  • Kaks viiest töötajatest väidavad, et juhtkond ei ole õiglane, ning juhtkond kiusab oma töötajaid.
  • Täpselt pool ametiasutuse töötajatest väidavad, et nad on märganud kiusamist ja ahistamist.
  • Üks viiest väidab end olevat kiusamise ohver.
  • Rohkem kui iga teine ​​töötaja ütleb, et neil on stress, ning see on põhjustanud neile uinumisprobleeme.

“Loomulikult on need andmed sellised, mida ma võtan isiklikult väga tõsiselt. Me peame koos vaatama, kuidas me edasi läheme, ning teeme seda koos ametiühingute ja töö ohutuse eest vastutavate ametnikega, “ütleb asutuse peadirektor Lena Ag.

Muuhulgas on asutus kaasatud ka riiklike toetuste saamisse läbi feministlikesse projektide. Näiteks on organisatsioonile kuuluv “Menstruatsiooni foorum” saanud Rootsi riigilt üle poole miljoni rootsikrooni (50 000 eurot) toetust.