Saksamaal ei raisata aega niisama. Juba nõutakse rändepakti rakendusega alustamist

0
663

Saksamaa Rohelised nõudsid ÜRO rändekokkuleppe kiiret rakendamist siseriiklikus õiguses. “Rändepaktis on sõnastatud mitu suunist, mis tuleks kohe siseriiklikusse õigusesse üle võtta, ka Saksamaal,” ütles Bundestagis Roheliste pressiesindaja Filiz Polat. Tema fraktsioon esitas Bundestagile taotluse. Selles kutsuvad nad föderaalvalitsust mängima ÜRO rändepaketi rakendamisel juhtivat rolli.

Samal ajal tuleks kõrvaldada muud takistused võõrtöötajatele. Roheliste poliitik tegi ettepaneku, et välismaalasi, kes juba otsivad tööd, lubataks riiki siseneda. Selle nimel, et võidelda nn ajude äravoolu vastu, tegi Polat ettepaneku luua sisserändekomisjon. See komisjon võib kehtestada riigist tööjõu väljarände keelamise. Näiteks ei tohiks arstid riigist välja rännata, kui koduriigis esineb meditsiinitöötajate puudus.

Võõrtöötajate takistused peaksid kaduma

Samal ajal tuleks kõrvaldada muud takistused võõrtöötajatele. Roheliste poliitik tegi ettepaneku, et välismaalasi, kes juba otsivad tööd, lubataks riiki siseneda. Sel moel saab nende kvalifikatsiooni kohapeal kontrollida ja neile antakse võimalus saada täiendavat väljaõpet.

Polat nõudis ka pagulaste õigusi rändepaktis siduvateks. Sama kehtib ka allakirjutanute kohustuse kohta nagu sai kokkulepitud arenguabi osas.


TÄHTIS!

Rahvuslane.ee veebileht lõpetab selle kuu lõpus oma tegevuse. Loe täpsemalt S I I T

Kommenteeri

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.