Sallivuskomisjon soovib, et Soomel oleks rassismivalvaja ja vihakõnede register

0
852

VAIKIV AJASTU ON LÄHEMAL, KUI ME ARVATA OSKAME!

Rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa Komisjon soovitab Soomel võtta vastu meetmeid rassismi vastu võitlemiseks.

Teisipäeval avaldas Euroopa rassismi ja sallimatuse vastane komisjon (ECRI) viienda aruande Soome kohta. Välisministeeriumi sõnul avaldatakse kiitust juba vastuvõetud või võetavate sammude eest. Teisest küljest on aga ka 20 soovitust rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise meetmete kohta.

ECRI soovitab näiteks luua politseist ja prokuröridest sõltumatu organ. See uuriks väidetavaid rassilise diskrimineerimise ja politsei kuritarvitamise juhtumeid. Samuti tuleks ECRI andmetel suurendada politsei mitmekesisust, et see kajastaks paremini elanikkonna mitmekesisust.

Rassismi ja sallimatuse vastane komisjon soovitab ka Soomes luua vihakõne ja vihakuritegude kohta terviklik andmekogumissüsteem, mis annaks „sidusat ja järjepidevat pilti rassistlike ja geide/transfoobsete vihakõnede ja vihakuritegude juhtumitest, kus andmed on jaotatud kuritegude kaupa ja sisaldaks teavet õiguskaitse tulemuste kohta”.

Lisaks tuleks välja töötada “terviklik strateegia rassistliku ja homofoobse vihakõnega võitlemiseks”. Kavandatav töörühm, koosneks asjaomastest asutustest ja võrdõiguslikkusega tegelevatest organisatsioonidest, valitsusvälistest organisatsioonidest ja võimaluse korral meedia esindajatest. Vihakõne ja vihakuritegude osas tuleks tõhustada õiguskaitseasutuste ja kohtusüsteemi väljaõpet ning tugevdada nende kuritegude uurimist.

ECRI soovitab ka, et “ametivõimud julgustaksid avaliku elu tegelasi ja eriti poliitikuid reageerima kiiresti ning mõistma hukka kõik rassistliku ja gei/transfoobliku kõne vormid, samas püüdma tugevdada neid väärtusi, mida selline kõne ähvardab”.

Lisaks soovitab komisjon võrdõigusvoliniku õigusi muuta nii, et see hõlmaks õigust uurida väidetava diskrimineerimisega seotud üksikjuhtumeid tööl ja esitada süüdistusi kohtule. Võrdõigusvolinikule peaks avama ka kohalikud ja piirkondlikud kontorid, millel peaks olema piisavalt ressursse. Samuti soovitatakse suurendada võrdõigusvolinike ressursse.

ECRI on Euroopa Nõukogu loodud sõltumatu organ inimõiguste olukorra ja rassismi jälgimiseks. Komisjoni liikmed on ECRI andmetel sõltumatud ja erapooletud isikud, kes nimetatakse ametikohale nende moraalse autoriteedi alusel. Nad on väidetavalt rassismi, ksenofoobia, antisemitismi ja sallimatuse eksperdid.

Allikas: Verkkouutiset.fi