Siseminister Mart Helme alustas eraldiseisva piirivalve moodustamisega

0
765

Siseminister Mart Helme otsustas Politsei- ja piirivalveameti (PPA) koosseisu luua eraldiseisva piirivalve, mis hakkab lisaks seniste piiriülesannete täitmisele tagama ka kriisiolukordadeks valmisolekut. 

Piirivalve ülesanneteks jäävad piiride valvamine, kaitse ja kontroll, ebaseadusliku sisse- ja läbirände tõkestamine, päästetööd merel ja siseveekogudel, lennupäästeotsingud maismaal, merereostuse avastamine ja likvideerimine ning valdkonna arendamine.

„Eraldiseisva piirivalve loomisega tagame valmisoleku kriisideks ja valdkonna tervikliku juhtimise,“ ütles siseminister Mart Helme. „Täna täitub valitsusel aasta ja üks kokkulepitud eesmärk oli piirivalve tugevdamine. Ka praegune eriolukord näitab, et piirivalve peab olema eesliinil ja suutma olenemata kriisist täita kõiki oma ülesandeid,“ lisas Helme. Siseministri sõnul on PPA praeguses kriisis koostöös partneritega väga hästi hakkama saanud, kuid peame tugevdama PPA võimekust kriisides iseseisvalt tegutseda.

Siseminister Mart Helme sõnul hõlmab piirivalve tugevdamine lisaks iseseisva juhtimisstruktuuri loomisele ka politsei ja piirivalve kriisireservi ehk sisekaitsereservi loomist, täiendavat varustust ja väljaõpet ning idapiiri väljaehitamist.

„Piirivalve üksust hakkab juhtima peadirektori asetäitja piirivalve alal,“ ütles PPA peadirektor Elmar Vaher. „Esialgsete plaanide järgi alustatakse piirivalve üksuse loomisega lähema kuu jooksul. Kõigepealt tuleb muuta siseministri määrusega kinnitatud politsei- ja piirivalveameti põhimäärust ning teenistuskohtade koosseisu,“ lisas Vaher.

Eraldiseisva piirivalve loomise PPA koosseisu leppis Vabariigi Valitsus kokku koalitsioonilepingus.

Allikas: Siseministeerium

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.