Soros ja Eesti: Millist mõjuvõimu omab George Soros Eestis?

0
1407

Eestis on George Soros tegutsenud aastaid peamiselt Avatud Eesti Fondi (AEF) kaudu, olles pikka aega selle peamiseks rahastajaks. Nagu fond oma kodulehel kirjutab:

“1990. aasta 19. aprillil filantroop George Sorosi toel loodud Avatud Eesti Fond julgustab ja toetab arenguid Eesti ühiskonnas, mis teevad meid avatuks maailmas, kuid mis me kõigi silme on all muutumas üha keerulisemaks ja etteennustamatumaks. Hirme võib vahel mõista, aga hirm on halb teejuht. Avatud Eesti Fond tahab teadlikult suunata ühiskondlikku arutelu avatuse ja sallivuse poole.” 

“Avatud Eesti Fond tahab teadlikult suunata ühiskondlikku arutelu avatuse ja sallivuse poole. Me teeme seda nii ise üritusi korraldades ja programme algatades kui ka teiste ühenduste projekte toetades. […] Selle nimel teeb Avatud Eesti Fond koostööd vabaühenduste, kodanikuaktivistide, ettevõtjate, teadlaste, haridus- ja kultuuriinimeste, meedia, omavalitsuste ja valitsusasutustega.”

Paljude teiste projektide seas on Avatud Eesti Fond rahastanud:

  • Arvamusfestivali;
  • Rahvakogu;
  • lisaks on ühiseid projekte olnud ülikoolidega (Tallinna Ülikool)

Organisatsioonidest aga …

  • Kari Käsperi juhitud Eesti Inimõiguste Keskust;
  • Helen Talalaeva juhitud Eesti LGBT Ühingut;
  • Jevgeni Kristafovitši juhitud noorteühendust Avatud Vabariik.

Samuti oli AEFil peamine roll valitsuse poliitikat suunava, praegu Tarmo Jüristo juhitud mõttekoja Praxis asutamisel ja ülesehitamisel.

Mõniaeg tagasi lekkis Sorose käepikenduste nimekiri Euroopa Parlamendis, ning eestlastest leiab nimekirjast Kaja Kallase ja Yana Toomi.

Eelmine Eesti president Toomas Hendrik Ilves kirjutas 2010. aastal AEFi tegevust kokkuvõtva kogumiku eessõnas, et “Avatud Eesti Fond on 20 aasta vältel järjekindlalt, kuid alati heatahtlikul ja pealetükkimatul, see tähendab euroopalikul viisil harinud pinnast, mida nimetame Eesti kodanikuühiskonnaks.”

Samas kogumikus lisas AEFi pikaaegne juht Mall Hellam, et “ehkki Avatud Eesti Fond on aastate jooksul avatud ühiskonna edendamisse panustanud üle poole miljardi krooni, ei ole fond kunagi olnud pelgalt rahajagamise koht” ning et “oleme olnud osalised paljude taasiseseisvunud Eesti olulisemate verstapostide juures ja mõjutanud protsesse teinekord ehk isegi enese teadmata”.

Loe veel: