Tehtud: Nõukogude Liit, vabandust Euroopa Liit, otsustas Ungarit karistada!

0
614

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks resolutsiooni, millega tauniti Ungari peaministrit Viktor Orbáni valitsuse poliitikat ning kutsuti üles alustama õigusriigi põhimõtete rikkumist puudutavat menetlust Ungari vastu.

Strasbourg’is toimunud plenaaristungil toimunud hääletusel toetas resolutsiooni 448 rahvasaadikut, vastu hääletanuid oli 197 ning hääletamata jättis 48 rahvaesindajat.

Kui varem on sarnast menetlust alustanud Poola vastu – seoses sealse vastuolulise kohtureformiga – Euroopa Komisjon 2017. aasta detsembris, siis kolmapäev oli esimene kord, kui nn seitsmenda artikli rakendamise liikmesriigi vastu kutsus esile Euroopa Parlament.

ALLIKAS:

Euroopa Parlament kiitis heaks Ungari karistamist nõudva resolutsiooni

Strasbourg’is plenaaristungil toimunud hääletusel toetas resolutsiooni 448 rahvasaadikut, vastu hääletanuid oli 197 ning hääletamata jättis 48 rahvaesindajat. Resolutsiooni näol on tegu ettepanekuga, millega kutsutakse Euroopa Liidu Nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi.