TOETA/DONATE

TOETA Rahvuslane.ee TEGEVUST!

Rahvuslane.ee on asutatud kahe eraisiku poolt. Meil ei ole seljataga suuri sponsoreid, ning veame seda oma rahadega eraelu ja töö kõrvalt.
Kui sinu arvates on Rahvuslases ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada.
  • Kellele / Name: Robin Kaldma
  • Konto number / Account numberEE802200221063294409, Swedbank
  • SWIFT/BIC: HABAEE2X
  • Summa: vabal valikul – toeta nii palju kui saad. Oleme tänulikud iga euro eest, olgu tegu kasvõi 1 euroga.
  • Selgitus: Lugeja vabatahtlik toetus
Täname südamest kõiki, kes meile oma abikäe ulatanud on!