Ühendkuningriigi võimud on ära kaotanud 37 000 ebaseaduslikku sisserändajat

0
374

Suurbritannia on pärast kinnipidamiskeskustest lahkumist kadunud üle 37 000 ebaseadusliku sisserändaja.

Viimase kolmekümne aasta jooksul on kadunud kokku 37 302 ebaseaduslikku sisserändajat.

Ühendkuningriigi siseministeerium tunnistab, et suurem osa kadunud sisserändajatest on riigis viibinud ebaseaduslikult, jättes sisserändeametitele oma elukoha muutusest teatamata või põgenedes kinnipidamiskeskusest.

Migration Watch UK on Suurbritannia organisatsioon, mis on mures tohutute demograafiliste muutuste pärast.

“See on šokeeriv läbikukkumine. Naeruväärne on võidelda nende vastu, kes üritavad ebaseaduslikult paatidega riiki sisenevad või saabuvad veoauto konteinerites ja ametkonnad  lasevad neil minna paralleelse ühiskonna allilma,” ütles organisatsiooni president Alp Mehmet .

Praegune süsteem soosib ainult neid, kes soovivad võimude silme alt pääseda.

Seda sisserände kontrolli puudujääki saab tõhusamate kontrollide ja vahistamiste abil hõlpsasti kõrvaldada. Vaja oleks vaid poliitilist tahet,” on organisatsiooni president kindel.

Allikad: DailyMail, Breitbart, Kansalainen.fi

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.