Ungari Riigisekretär: Brüssel soovib sisserändajatele hääletamisõigust ja eluaset

0
915

“Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku anda migrantidele hääleõigus ja juurdepääs eluasemele,” ütles Ungari välisministeeriumi ametnik laupäeval, viidates komisjoni sel nädalal esitatud strateegiale sisserändajate integreerimise kohta.

“Mitmepunktiline strateegia, mille „koostasid migratsioonimeelsed bürokraadid“, algab rändepoliitika juhtimisest,” ütles Ungari kommunikatsiooni ja rahvusvahelise esinduse riigisekretär Tamás Menczer Facebooki videosõnumis.

“Järgmises punktis käsitletakse avatud ühiskonna loomise eesmärki ja sellele järgneb rände korraldamise eesmärk. Strateegias tehakse ka ettepanek pakkuda sisserändajatele rahalist toetust ning võimaldada neile juurdepääs piisavale ja taskukohasele eluasemele,” ütles riigisekretär.

“Samuti kutsutakse üles looma võimalusi sisserändajate täielikuks majanduslikuks, sotsiaalseks, kultuuriliseks ja poliitiliseks osalemiseks,” ütles Menczer. “Lõpuks nõuab strateegia rändajate organisatsioonide kaasamist otsustusprotsessi kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil,” ütles ta.

“See on Brüsseli viimane strateegia,” ütles Menczer. “Brüsseli andmetel ei ole võimalust selle suhtes ei-öelda. Ungari valitsuse seisukoht jääb aga samaks: ütleme ei migratsioonile kui ka [poliitilisele] survele. “

Allikas: Hungarytoday.hu, Facebooki video

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.