ÜRO pagulaste konventsioon ei reguleeri ainult rännet ennast, vaid kasutades sanktsioone ähvardusena

0
1588

Bildi ajakirja sõnul ei reguleeri ÜRO pagulaste konventsioon mite ainult rännet ennast, vaid kasutades sanktsioone ähvardusena, ka rändealaseid arvamusi.

– Avalik arutelu on hädavajalik enne, kui Saksamaa kirjutab alla ÜRO rände konventsioonile. See kehtib ka lepingu kriitiliste punktide kohta.

Mitmed lepingu punktid jätavad Bildi meelest mulje, et migratsiooni varjukülgi ei tohiks tuua enam üldse välja ja igaüks peaks pidama seda heaks alati ja kõikjal.

Lepingu kohaselt peab migratsiooni kohta tehtavate uudiste edastamine olema “objektiivne ja kvaliteetne”. Kui keegi ei vasta sellele ebamäärasele standardile, siis Bildi arvates ähvardatakse teda isegi karistustega, näiteks riigi võimaliku toetuse kaotamisega.

– Kas eesmärgiks on, et tulevikus valitsused otsustavad, milline on hea ja milline on halb ajakirjandus, küsitakse ajakirjas Bild?

See mõjutab muidu nii tähtsaks peetud ajakirjandusvabadust, arvab Bild.

– Kõik annab mulje, et kokkulepe ei taha suunata rännet üksi, vaid ka arvamusi sisserände kohta. Bildi ajakiri palub, et Saksa valitsus selgitaks neid eelpooltoodud küsimusi või keelduks lepingu sõlmimisest.

Saksa meedias peetakse kummaliseks asjaolu, et iga riik, kes on alla kirjutanud ÜRO pagulaste konventsioonile, peab iga nelja aasta järel alates 2022. aastast raporteerima, kuidas selle kokkuleppe standardeid on täidetud. Bildi sõnul on see mitte ainult bürokraatia suurenemine, vaid see õigustab ka küsima seda, kui siduv see leping tegelikkuses on.