ÜRO peasekretär: „Avatud piirid on Euroopa jõu allikas”

0
1049

ELi liikmesriigid peavad andma oma riiklikud suveräänsed õigused üle sisserännet toetavatele tehnokraatidele Brüsselis, sest ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi sõnul on selle kontinendi „mitmekesisuse tõttu rikastatud kogu Euroopa Liidu ajalugu”.

Pärast globaliseerunud, riikidevahelise suveräänsuse Charlemagne’i auhinna saamist, mis on viimastel aastatel antud “anti-natsionalistlikele” inimestele nagu Angela Merkel, paavst Francis ja Emmanuel Macron, alustas Guterres oma vastuvõtukõnet, hoiatades rahvahulka, et paljud eurooplased olid “avatud piiride poolt, ning neil on kuldse ajastu mälestuses, mis ilmselt kunagi ei kustu”.

Oma kõnes, mis oli täis moraalset uhkust, väitis ta, et „mitmete kultuuride ja pärandite omastamine oli Euroopa kultuuri alguspunkt,” märkides samas, et Aacheni Charlemagne’i palee „laenas mitmeid elemente Rooma ja Bütsantsi tsivilisatsioonist” .

Guterresi sõnul ei saa eurooplane lihtsalt „kaitsta [mandri] rikkalikku pärandit”, kui nad ei nõustu kolmandatest riikidest pärit massilise sisserände lainetega, kohustuvad vähendama süsinikdioksiidi heitkoguseid 2050. aastaks ja kohtuma „[ÜRO] 2030 Agenda ja tutvuma selle säästva arengu eesmärgiga ”, mille eesmärk on rakendada marxistlikku doktriini, nagu sooline võrdõiguslikkus, kontrollimata abordiõigused ja LGBT eluviisi edendamine väikelastele.

Euroopa idee „ei saa lähtuda“ meist ”ja“ nende ”mentaliteetist, Endine Portugali poliitik ja praegune ÜRO peasegretär lisas oma  loengus, et „ei ole muud alternatiivi, kui ainult Euroopa piiride avamise kolmandale maailmale.” Ta väitis ka, et „meie uste sulgemine varjupaigataotlejatele ei kaitse meie kultuuri, kuid häbistab meie pärandit”.

„Kõik ühiskonnad kipuvad olema või on juba paljurahvuselised, multikultuursed ja religioossed. Seda tuleb pidada rikkuseks, mitte ohuks,” nõudis Guterres, et enne Brüsseli nõudmist lõhkuda ELi rahvusriikide välispiirid ja sundida maksumaksjaid saatma raha Lõuna-Euroopasse, et saavutada „tasakaalustatud [sisserände] lähenemisviis” tegeleda rände algpõhjuste välja selgitamisega, ning säilitades samas sisserändajate õigused ja väärikus”.

Peasekretär rõhutas, mida ta nimetas kolmele enneolematule väljakutsele, mis „koputavad meie uksele“, „suure geopoliitilise häire ajal”:

  1. Ksenofoobne „vihkamiskõne”, mis „soodustab terrorismi sotsiaalmeedia kaudu”;
  2. Inimeste loodud kliimamuutused;
  3. Massiline sisseränne.

Kõne ajal ei maininud ta kordagi radikaalse islami terrorismi ohtusid. Ta hoiatas siiski, et „inimõiguste tegevuskava on kaotanud riikliku suveräänsuse tegevuskavale”.

Allikas: Voice of Europe