Uuring: kaks kolmandikku Eesti inimestest raiuks mehe ja naise liidu põhiseadusesse

0
651

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 65 protsendi inimeste arvates tuleks abielu põhiseaduses määratleda kui ainult naise ja mehe vaheline liit, vahendab portaal Uued Uudised.

Teleküsitlus kooseluseaduse kohta aprillikuus. Foto: Uued Uudised

24. aprillil võttis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) vastu avalduse, mis toetab abielule kui naise ja mehe vahelisele liidule põhiseadusliku kaitse andmist. Sellest avaldusest tulenevalt küsiti inimestelt 27. aprillist 2. maini, kas vastaja arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?

65 protsenti vastas küsimusele “jah” või “pigem jah”, 29 protsenti “pigem ei” või “ei” ning kuuel protsendil puudus selles küsimuses arvamus. EELK ettepanek leiab toetust praktiliselt kõikides sotsiaalsetes gruppides, kui vaadata vastuseid soo, vanuse, hariduse ja sissetuleku järgi, vaid 18-24-aastastest vastas üle poole ehk 55 protsenti “pigem ei” või “ei”.

“Kõikide andmete kohaselt võib meie kodanikke pidada kirikusse kui institutsiooni leigelt suhtuvateks. Samas nagu samuti mitmed uuringud kinnitavad, nähakse kirikus kahtlemata moraalset autoriteeti ning temalt tulevaid sõnumeid võetakse kuulda,” kommenteeris Ühiskonnuuringute Instituudi analüütik Peeter Espak.

“Lisaks võib välja tuua, et põhiseaduse muutmine on keeruline protsess, aga kui seda ükskord tegema hakatakse, siis on meie küsitluste põhjal teada, et lisaks abielule põhiseadusliku kaitse andmisele pooldaks inimesed ka presidendi otsevalimist (79% poolt) ning inimeste õigust algatada rahvahääletusi – seda pooldas vastavalt 79 ja 81 protsenti vastanutest,” lisas Espak. Mainitud andmed pärinevad kahest Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest.

Kui neid andmeid analüüsida, siis kaks kolmandikku on ühtaegu hea tulemus, näitamaks Eesti inimeste toetust traditsioonilisele mehe ja naise ühendusele ja andmaks vastulööki igale elualale tungivale geiagendale. Samas näitab eitajate suhteliselt suur osatähtsus seda, et multikultuursel sallivuspropagandal on õnnestunud teatud osa inimeste seas ajupesu korraldada.

Eriti häiriv on see, et noored inimesed ei pea mehe ja naise suhte ainuvõimalikkust oluliseks, aga tegu on ilmselt päris paljude asjaolude kokkusattuvusega — selles vanuses noored võtavad meelsamini vastu kummalisi ideid või on nende suhtes leplikumad, pealegi on nad ateistlikumad ja sidusid oma vastuse tõenäoliselt faktiga, et algatus tuli kirikult. EELK esiplaanil olek võis tulemust mõjutada ka teiste vanusegruppide seas, kellest paljud on usuleiged, samuti ei pidanud paljud ilmselt oluliseks just põhiseaduslikku kaitset, eriti kui vabaabielu on ühe suhtevormina üsna levinud.

Igal juhul on kahe kolmandiku küsitletute toetus piisav, et ühe mehe ja ühe naise liit põhiseaduses kindlalt fikseerida, kuigi võib eeldada, et tegelikkuses on see protsent märgatavalt suurem, kui küsitlusest selgus — oma rolli mängib ka hetkeseis ühiskonna valupunktide nimistus. Päitsis olev tõmmis tänavusest aprillist näitab televaatajate suhtumist kooseluseadusesse.


 

Uuring: kaks kolmandikku Eesti inimestest raiuks mehe ja naise liidu põhiseadusesse