Uus vihakõne seadus Rootsis – Alates jaanuarist on ebaseaduslik rääkida transseksuaalidest

1
1266
Foto: Jason Reedi illustratsioon

Alates 1. jaanuarist antakse nn laiendatud seaduslik kaitse transseksuaalidele, mis tähendab, et põhjused “transseksuaalide identiteedi avalikustamine või lihtsalt väljend “transseksuaal” lisatakse vaenu õhutamisse, edastab Fria tider.

Eelmise aasta lõpus esitab Rootsi valitsus parlamendile seadusemuudatuse ettepaneku, millega tehti muudatusettepanek „tugevdada transseksuaalide kaitset kriminaalõiguses”.

„Valitsuse väljapakutud seadusemuudatus tähendab, et transseksuaalid on täielikult kaitstud vihakuritegude eest õigusaktiga. Rootsis on seaduslik kaitse inimestele, kellel on teine naha värv, teine usk ja seksuaalne sättumus,” kirjutas valitsus põhjenduseks.

Eelnõu näeb ette, et vihakuriteo seadusele lisatakse „transseksuaalide identiteedi või väljenduse kaitse”.

Nüüd rakendatakse muudatus ja seega laiendatakse põhiseadust.  Niinimetatud vihkamine transseksuaalide vastu on keelatud.

Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldatakse karistusseadustiku 16. peatüki punkti 8, st vihkamiskeelu seadust, järgmist:

„Iga isik, kes avaldab või jagab sõnumit, ähvardab või väljendab põlgust kogukonna või muu sellise rühma suhtes rassi, nahavärvi, rahvusliku või etnilise päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse või transseksuaalide identiteedi või väljenduse viisil, mõistetakse süüdi vihakuriteos, ning teda ootab ees kuni kahe aastane vangistus või rahaline trahv.

„Kui süütegu on eriti tõsine, mõistetakse kurjategija süüdi vihakuriteos ja teda ootab ees vähemalt kuus kuud – maksimaalselt neli aastat vangistust.”

Allikas: Voiceofeurope.com

1 kommentaar

  1. nii siiski see seadus ei ole nagu siin krjas! jõustus täiendav punkt, laiendatud ka transsexuaalide suhtes, kui neid kuskil laimatakse ehk õhutatakse viha nende vastu… nendest rääkimine ja kirjutamine pole keelatud, kui see ei ole vaenulik! õige kritiseerimine pole samuti keelatud! nii need kallutatud uudised liiguvad kahjuks, ilma, et süvenetaks!
    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-utvidgat-straffrattsligt-skydd-for_H501KU14

Comments are closed.