VAADAKE, milliseid summasid maksab Välisministeerium ajupesu propageerimiseks Eesti lasteaedades

0
2777
Reg. 27.02.2017
Aasta 2017
Arenguabi liik projektid
Koostöövorm Kahepoolne
Tegevusvaldkond Maailmaharidus, teavitamine
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO / Eesti Pagulasabi MTÜ
Protsent 100%
Tegevuse staadium Käimasolev
Sihtriik Euroopa, regionaalne/riikideülene
Toetuse summa 71,910.00 EUR
Arvesseminev summa 71,910.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 7,191.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 7,191.00 EUR
Maksete summa 2017: 35,955.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 35,955.00 EUR
Maksete summa 2018: 28,764.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 28,764.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel”
Lühikirjeldus Projekti eesmärgiks on Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga, kitsamalt pagulasstaatusega, laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel. Selleks: (1) kutsutakse kokku ümarlaud, (2) moodustatakse seitsmest lasteaiast koosnev õpivõrgustik, (3) viiakse läbi 7 kohvis kohtvisiiti õpivõrgustikus osalevatesse lasteaedadesse, (4) korraldatakse õppereis Soome, (5) koostatakse lasteaednikele mõeldud temaatiline käsiraamat ja videoklipid, (6) korraldatakse konverents ja (7) kutsutakse ellu neljapäevane täiendõppe programm.