Väliseestlaste ajaleht kolme aasta eest: “Eestis on juba Euroopas kõige suurem protsent immigrante?”

0
815

“Eestis on juba Euroopas kõige suurem protsent immigrante? Ja valitsus tahab neid veel juurde tuua!”,

kirjutas väliseestlaste ajaleht kolme aasta eest.

Foto: Estonian World Rewiew

Kahjuks ei selgu, mis meetodil need numbrid on leitud, aga Eestis on välispäritolu inimesi teadupärast üle 30%.

Immigrantide ja nende laste osakaalu võrdlus 
OECD riikides aastal 2013 (avaldatud juulis 2015).

Eestis on see OECD statistika kohaselt u 1/3 rahvastikust,
selle näitaja poolest oleme Luksemburgi ja Šveitsi järel kolmandal kohal Euroopa Liidus!