Välisminister Urmas Reinsalu: Vabariigi President vaikib ja ma ei mõista seda.

0
929

Kriis seoses ettepanekuga teha rahvahääletus Eesti Vabariigi kuulumisest Venemaa koosseisu ei ole möödas, sest sellele ei ole paraku täies mahus adekvaatselt reageeritud.

On mitteaktsepteeritav kuulata vassivat ja vabandavat õigustamist.

Reformierakonna esimees on öelnud selle kohta oma ainsa minu poolt tuvastatud ametliku kirjaliku avaldusega järgnevat, tsiteerin:”Meie kõik saadikud tegid ettepanekuid nii, et neile vastus oleks “ei”, sest me oleme välja öelnud, et igal juhul teeme “ei” kampaaniat. Kui mõni hääletataks sisse, saaksime endiselt teha “ei” kampaaniat.”

Paraku pole ta andnud juhtunule ainumõeldavat riigiõiguslikku hinnangut: see on Riigikogu liikme ametivande rikkumine ja seda ettepanekut menetleda ei ole Riigikogul põhiseaduslikku pädevust.

SELLES asjas ei saa olla halli, vingerdavat tsooni.

Oma põhiseaduslikku korda kaitsvad avaldused on teinud Riigikogu esimees, peaminister ning põhiseaduskomisjon.

Olen veendunud, et Riigikogu juhatus peab juhtunust pretsedendi välistamiseks tulevikus kujundama selge ja ühemõttelise seisukoha hinnanguna tehtud ettepanekule ning selle menetlemise võimatusele.

VASTASEL juhul oleme loonud justkui pretsedendi, et selliseid ettepanekuid saab Riigikogu menetlusse õiguspäraselt esitada ja tagasi võtta.

Sellega EI TOHI leppida.

Me kõik oleme andnud vande kaitsta oma riiki ja põhiseadust.

Vabariigi President vaikib ja ma ei mõista seda.

Ma saan aru tema päevapoliitilistest sümpaatiatest, millest ta pole saladust teinud. Kuid on hetki, mil riigipea, riigikaitse kõrgem juht ei tohi vaikida. Sellises küsimuses lihtsalt ei ole võimalik poolt mitte valida ja lihtsalt distantseeruda.

Kui toetate minu seisukohta, palun jagage!

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.