Vanurid ohus: Rootsis on pandud vanadekodudesse tööle immigrante

0
745

Vanurid ohus: Rootsis on pandud vanadekodudesse tööle immigrante, kes ei valda rootsi keelt, tekitades vanuritele eluohtlikke olukordi. Nad ei saa ju aru mis viga, kui neilt abi palutakse.

Pooled eakaid hooldavast personalist ei räägi rootsi keelt – nad on tekitanud vanuritele eluohtlikke olukordi.

Rootsis avatakse üha rohkem vanadekodusid sisserändajatele, kellest paljud ei räägi piisavalt rootsi keelt. Seepärast on hea, et nende hooldajad räägivad vanurite emakeelt. Samas tekitab see probleeme rootsi eakatele. Omavalitsustöötajate Liidu uuring näitas, et hooldajate halb keeleoskus on viinud eluohtlike olukordadeni, teavitab ajaleht Samhällsnytt.

ALLIKAS:

Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

I Sverige öppnas alltfler äldreboenden för invandrare.