VIDEO | Kalle Grünthali poliitiline avaldus Paide linnavalitsusele

0
622

Avaldame riigikogu liikme Kalle Grünthali (EKRE) poliitilise avalduse:

Eesti Vabariigi preambulas on sätestatud põhimõte: Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.

Kahjuks on Paide linnavalitsuse poolt, keda esindavad linnapea Priit Värk ja abilinnapea Siret Pihelgas, neid põhimõtteid jämedalt rikutud ning viimasel ajal on üha rohkem ja rohkem rakendatud diktaatorlikku juhtimisstiili, mis sarnaneb Valgevene presidendi Lukašenka tegevusega.

Paide linnavalitsuses eiratakse Põhiseaduses sätestatud normi – eraomand on püha ja puutumatu. Kasutades teerulli taktikat, sõidetakse üle linnaelanike õigustest ning kallutatakse neid tegema tühiseid tehinguid. Paide linna volikogu on muudetud kummitempliks, kus tihtipeale tagant järgi nõutakse otsuste vastuvõtmist, mis on juba ammu linnavalitsuse poolt tehtud. Linnavolinike kriitikat valitsuse aadressil takistatakse mikrofonide väljalülitamisega, ehk siis piiratakse sõnavabadust. Kummalistel asjaoludel algatatakse kellegi poolt volikogu esimehe suhtes kriminaalasi, mis varsti küll lõpetatakse, kuid sellest piisab, et volikogu esimees kaotaks oma ametikoha. Konstruktiivsele kriitikale ajalehtedes, kas ei vastata või produtseeritakse poliitiliste oponentide osas lausvalet.

Viimaseks piisaks linnavalitsuse omavoli osas on hiljutine kaasava eelarve juhtum, kus võiduideeks osutunud rahvahääletusel, Sargvere ajaloolise mõisapargi korrastamiseks antud 222 linlase hääled, linnavalitsuse poolt ebaseaduslikult osaliselt tühistati. Tegemist on räige seaduserikkumisega, millega sõideti üle nii Paide linna elanike tahtest kui ka volikogu poolt antud mandaadist. Ühtlasi anti sellega edasi ka selge sõnum – kõrgeim võim ei ole mitte rahvas vaid Paide linnavalitsus.

Selline olukord ei saa enam jätkuda ning on lubamatu. Minule rahva poolt antud mandaadi alusel esitan linnapea Priit Värgile ja abilinnapea Siret Pihelgale nõudmise – Teil tuleb viivitamatult oma ametikohalt tagasi astuda.

Riigikogu liige

Kalle Grünthal

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

16.11.2020

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.