Vsevolod Jürgenson: Apteegireform

0
151

Apteegireformi peamine eesmärk on lõpetada olukord, kus valdav osa apteeke kuulub ravimite hulgimüüjatele, kes kontrollivad turgu ja dikteerivad hindu.

Ravimimüüjate monopol muudab ravimid kalliks.

Võrreldes teiste Euroopa riikidega on meil ravimite hinnad kõrged. Näiteks Suurbritannias maksab paratsetamool viis korda vähem kui Eestis. Võrreldes meil üle 5 euro maksvaid palaviku, nohu ja köha ravimeid Saksamaal, Taanis ja Rootsis pakutavate rohtude hindadega selgub, et paljud sellised rohud saab neis riikides kätte alla eurose hinnaga.

Taolise olukorra põhjuseks on müüjate monopoolne seisund. Olukorras, kus ravimite jaemüüki teostavad apteegid kuuluvad hulgimüüjatele, on neil võimalik hindu suvaliselt dikteerida.

Juba kümne aasta eest viitas konkurentsiamet ebatervele olukorrale ravimiturul, ent mingeid meetmeid ei rakendatud. Lõik konkurentsiameti analüüsist: Seoses koondumistehingutega ravimimüügi valdkonnas, analüüsis Konkurentsiamet 2007 – 2008. aastatel olukorda ravimiturul. Uuringute tulemusel selgus, et suurimate turuosaliste vertikaalse integreerituse tõttu, st üks ja sama kontsern tegutseb erinevatel ravimite turustamise tasanditel ning tulenevalt apteegikettide seotusest ravimite hulgimüüjatega, kuulub kahele ettevõtjale ligikaudu 80% – 90% kogu ravimite turustamisest Eestis. Ravimite turustamise all on siinjuures peetud silmas äritegevust alates ravimite riiki sisseostmisest kuni apteekidest lõpptarbijateni väljastamiseni. Mainitud suure turuosaga ettevõtjateks on AS Magnum ja Tamro Eesti OÜ.

Apteegireform teeb taolisele olukorrale lõpu. Muidugi tuleb jälgida, et hulgimüüjad ei püüaks säilitada apteeke enda omandis, kasutades selleks „tankiste“ või rahastades proviisoreid apteekide ostmisel.

Kahjuks ei lahenda apteegireform probleemi täielikult. Hindade korrigeerimiseks ja ravimite kättesaadavuse parandamiseks, tuleks käsimüügiravimid suunata vabamüüki toidupoodides ja tanklates.

Retseptiravimid jääksid eranditult apteekide pärusmaaks. Väide, et toidupoes puudub pädevaid juhiseid jagav farmatseut on eksitav, sest lihtsa valuvaigisti või köharavimi puhul pole eraldi nõuannet tarvis. Ravimikarbis on ka põhjalik juhend, kuidas rohtu tarbida.

Käsimüügiravimite vabamüük avaks võimaluse konkurentsile ja viiks hinnad alla. Konkurentsiamet on avaldanud arvamust: Konkurentsiameti hinnangul parandaks käsimüügiravimite vabam turustamine konkurentsiolukorda, mille tulemusel omakorda laieneks nii käsimüügiravimite valik kui ka alaneks üldine hinnatase. Konkurentsiameti ettepaneku oponendid on avaldanud seisukohta, et liiga tugev konkurents võib mõjuda kahjulikult ravimite kvaliteedile, kuna võitluses soodsama hinna nimel võidakse teha järeleandmisi kvaliteedis. Selline väide ei lähe kokku aga tegeliku olukorraga ravimite turustamisel. Ravimite valik, mida on lubatud müüa ehk legaalsete ravimite valik on piiratud nendega, mille turustamiseks on antud müügiluba. Müügiloa taotluse menetlemise põhjalikkus tagab ravimi kvaliteedi ning ohutuse ravimikasutajatele. Seega puuduvad legaalsete ravimite seas ebakvaliteetsed ravimid.

Nagu konkurentsiameti uuring viitab, et Eesti turul pole saadaval ca 10% kohaliku müügiloaga ravimitest ning puudub tervelt 60% Euroopa Ravimiameti müügiluba omavatest rohtudest. Konkurents lõpetaks sellise olukorra.

Võtkem eeskuju Euroopast. Norras saab käsimüügiravimeid kõigis toidupoodides, Soomes, Hollandis, Ungaris ja Poolas supermarketites ja bensiinijaamades, Saksamaal supermarketites. Suurbritannias, Tšehhis, Rootsis võib käsimüügiravimeid müüa iga seda sooviv ettevõtja.

Vsevolod Jürgenson,
Mustamäe Linnaosakogu liige 

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.