Vsevolod Jürgenson: Maksudebati ettepanekud

0
400

1. Esimeses järjekorras on mõistlik tegeleda maksudega, mis otseselt ei suurenda kodanike maksukoormust või jäävad selles osas marginaalseks:

a) Maksustada tuleb internetis leviv tasuline reklaam ja internetikaubandus, mille lõpptarbijad elavad Eesti Vabariigi territooriumil.

b) Tuleb kehtestada turismimaks, kaasaarvatud külastusmaks kruiisituristidele.

c) Tuleb kehtestada teekasutusmaks alla 3,5 tonnistele autodele ning tõsta raskemate autode teekasutusmaksu, seda eriti läbiva transiidi puhul. Kodanike eratranspordile rakendatav maksumäär olgu madal.

2. Tollimaksud, mis on suunatud ebakorrektsete turueeliste silumiseks ning kolmandatest riikidest lähtuvate keskkonnakahjude minimeerimiseks.

Kõrgemalt tuleb maksustada odavtootmisriikidest eksporditavad kaubad. See silub ebakorrektseid turueeliseid ja näitab, et me ei aita kaasa kolmandates riikides orja- ja lapstööjõu kasutamisele ning loodusvaenulikule tootmisele, samuti ei aktsepteeri vähekestvuskaupade kasutamisel tekkivat reostamist.

3. Tarbimisvajadusi ja -harjumusi arvestavad maksud.

a) Käibemaks tuleb diferentseerida. Enamuse toodete käibemaks tuleb viia tagasi 18%, nagu see oli enne maksu tõstmist. Ravimite käibemaks tuleb langetada 5%-LE. Luksuskaupade käibemaksu tuleb tõsta. Tõsta tuleb sisseveetavate toidukaupade käibemaksu, millel on saadaval piisavalt kodumaiseid analooge, samas kodumaiste toidukaupade käibemaksu tuleb langetada. Lastekaupade käibemaks tuleb viia võimalikult madalaks. Teatripiletite, mittekommertslike kontsertide ja raamatute käibemaksu tuleb alandada.

b) ELi koostöö raames tuleb ühtlustada aktsiisid alkoholile ja tubakatoodetele ning tõsta neid ühtselt kogu ELi territooriumil.

4. Tuleb tõsta tulumaksuvaba määra lastega peredele ja üksikvanematele, ja seda juba esimese lapse sünnist alates.

5. Ärilistel eesmärkidel kasutatavale kinnisvarale tuleb kehtestada kinnisvaramaks.

6. Maamaksu ümberindekseerimisse tuleb suhtuda äärmise ettevaatusega, sest ebamõistlik hinnatõus võib tuua kaasa kasvava maa müügisurve mitteresidentidele, sealhulgas ka kolmandatest riikidest. Kodualune maa peab olema maksuvaba kogu riigis, samuti suvilakrundid ja suvitamiseks kasutatavad talukohad.

7. Praegune tulumaksusüsteem on inimeste poolt omaks võetud ja hetkel pole otstarbekas hakata seda muutma. Tuleks anda vähemalt mõned aastad stabiilsust.

8. Kindlasti ei tohiks minna kaasa ülemäärasest keskkonnahüsteeriast kantud ning ELi majanduse võrreldes muu maailmaga ebasoodsasse seisu paiskavate keskkonnamaksude kehtestamisega. See on koht, kus Eesti peaks võrdväärse ELi liikmesriigina astuma vastu ebamajanduslikele liialdustele.

9. Maksudebatis tuleks rääkida selgeks ka riigi poolt läbi erinevate meetmete ning KIKi ja PRIA jagatavate toetuste teema. Reeglid peavad olema läbipaistvamad ja jaotusmehhanism selgem. Ei tohiks jagada toetusi ühingutele, mis ei edenda kogukondlikku ühtekuuluvust või ei arenda individuaalseid oskusi ning on võimelised end majandama huvitatud isikute liikmemaksudest. Välistatud peab olema survegruppide rahastamine riigieelarvest.

Vsevolod Jürgenson,
Mustamäe Linnaosakogu liige