Vsevolod Jürgenson: Töökohad kodule lähemale

0
434
Mustamäe Linnaosakogu liige Vsevolod Jürgenson.
Pilt: Facebook

Mustamäe on viimasel kümnendil jõudsalt arenenud. Lisandunud on uued kaubandus- ja meelelahutuskeskused ning teenindusettevõtted, hoogsalt arenenud TTÜ, Tehnopol ja meditsiinilinnak. Uus Kultuurikeskus Kaja annab senisest sootuks avaramad võimalused tuua etendused ja kontserdid mustamäelastele koju kätte. Ent kui vaadata, kus paiknevad Mustamäel peamised tööandjad, siis näeme, et suurem osa töökohtadest asub linnaosa piiril, kuhu jõudmiseks tuleb kasutada ühistransporti või autot. Kui arvestada, et linnaosa sisene liinivõrk pole alati kõige otstarbekamalt lahendatud ning Tammsaare ja Mustamäe tee ning Sõpruse puiestee transiidikoormuse tõttu võtab autosõit aega, pole tööle jõudmine eriti mugav. Mida siis teha?

Muidugi on üheks võimaluseks parandada asumisisese ühistranspordi logistikat. Kuid kujunenud liiklusolukorda muuta pole lihtne. Haabersti eritasandilise liiklussõlme valmimise järel on ummikud Kadaka ja Mustamäe tee ning Sõpruse puiestee ristmikel hoopis kasvanud. Loodame, et Ülemiste-Haabersti transiitkoridori rekonstrueerimise jätkudes probleem kaob, ent selleni kulub aega.

Mustamäe tasakaalustatud arengu huvides on tagada tingimused uute töökohtade tekkeks, taastades peale ABC tüüpi kauplemispindade sulgemist monofunktsionaalseks muutunud elamuasumites lähiala vajaduste rahuldamiseks mõeldud äritegevus. Lisaks lokaalsele kaubandusele ja teenindusele võiks endistes asumikeskustes kaaluda ka tootmisinkubaatorite avamist. Samuti tuleks kõne alla Tehnopoli toel tegutseva teadusmahuka väiketootmise toomine elamualadele.

Siin peab kohalik omavalitsus näitama leidlikkust linnakeskkonda elavdavate protsesside suunamisel. Kasu, mida kodulähedased töökohad sotsiaalses plaanis annavad, ei seisne pelgalt tööhõives, vaid linnaruumi mitmekesistamises ning transpordiprobleemide lahendamises.

Järgnevate aastate suurimaks väljakutseks on Mustamäe muutmine igakülgselt arenenud, elukoha lähedal kõiki elulisi teenuseid ning tööd pakkuvaks linnaruumiks. Eeldused selleks on olemas.

Vsevolod Jürgenson,
Mustamäe Linnaosakogu liige