Vsevolod Jürgenson: Tsensuur hävitab demokraatia

0
253

Mõne aja eest keelasid meie naabrid Läti ja Leedu nende hinnangul vaenulike infokanalite tegutsemise. Eesti poliitikutel jätkus tarkust, et naabrite ebaõnnestunud katsega inforuum tsensuurile allutada, mitte kaasa minna. Nüüd on jõud, mis tahavad, maksku mis maksab, süvendada vastandumist Venemaaga, algatanud allkirjade kogumise petitsioonile, mis nõuab ka Eesti valitsuselt Sputniku ja Baltnewsi tegevuse keelustamist.  

On äärmiselt silmakirjalik, et tsensuuri püütakse nn rahvaalgatuse korras peale suruda. Rahvaalgatus peaks olema poliitiline instrument, mis seisab eelkõige hea selle eest, et seadusloomes ning riigikogu ja valitsuse tegevuses järgitaks demokraatlikke põhimõtteid. Infokanalite keelustamine seda kindlasti pole.

Täna keelame Sputniku ja Baltnewsi, homme Uued uudised – nii algabki nende põhimõtete lammutamine, mille eest me Euroopa Liitu kuuluva riigina seisame. Sealt edasi on vaid samm ajakirjandusvabaduse laiema piiramiseni ning miks mitte ka kirjanduses ja kunstis normide sisseseadmiseni. Kes kord alustab, sellel on raske peatuda, sest pretsedent on loodud ja õigus otsustada, mis on õige ja mis väär, antud kitsa ringi ametnike kätte.

Mõistus ei tunnista keelde.

Tsensuur on põhimõte, mille kohta on väär väita, et see saab toimida vaid osaliselt. Riigis kas on vabadus eneseväljenduseks või see puudub. Kui püüame ajakirjandust või loomevabadust piirata poliitilistel või eetilistel põhjustel, on tulemus üks – riivatakse inimeste õiglustunnet.

Eestlased ja siin elavad teiste rahvuste esindajad on mõtlemisvõimelised ja olukorda selgelt hindavad isiksused, kelle puhul pole mõtet karta, et nad vaenulikku propagandat läbi ei hammustaks. Nii pole ka Sputniku ja Baltnewsi lugudel, mis sisaldavad tendentslikku teavet või otsest laimu, mingit perspektiivi lojaalseid kodanikke mõjutada. Muuseas, rohkem mõjutavad inimeste väärtushinnanguid kohalikes infokanalites, näiteks Delfis ilmuvad küllaltki riigivaenulikud kirjatükid, kus põhjatakse valitsust, naeruvääristatakse ministreid, irvitatakse meie peamise liitlase USA presidendi Donald Trumpi üle, süüdistatakse meie partnereid Euroopa Liidus Ungarit ja Poolat fašismis ja tegeletakse muul viisil vaenu külvamisega. Kas tuleks algatada allkirjade kogumine ka taoliste artiklite tsenseerimiseks või nende põhjal Delfi kuulutamiseks Eestit mustavaks väljaandeks? Kindlasti mitte.

Kas tegemist on tellimustööga?

Keelatud vili on magus. Nõukogude ajal levisid käest kätte nn samizdati poolt välja antud arvamuslood ja teosed, mille riiklik tsensor oli keelanud. Käsikirjaliselt paljundatud teosed omandasid tuntuse ja laialdase populaarsuse just seetõttu, et olid keelatud, põrandaalused, põnevad. Tekib küsimus, kas Sputniku ja Baltnewsi ärakeelamises ei peaks nägema „kremli karvast kätt”, sest on ju nende kanalite põranda-alla surumine parimaks reklaamiks, et needki, kes varem pole Sputnikust ja Baltnewsist tuhkagi arvanud, sööstaks nüüd neid lugema ainuüksi seepärast, et inimestele lihtsalt meeldib mõttetutest keeldudest üle astuda.

Ma ei usu, et allkirjade kogumise algatajad seda ei taipaks. Jääb üle vaid spekuleerida nende seotuses Eestikriitiliste kanalite omanikega, kes nähtavasti salaja käsi hõõruvad nupukalt läbiviidud reklaamikampaania õnnestumise puhul.

Hoidugem provokatsioonidest!

Mida rohkem püütakse infovälja piirata, seda enam leitakse võimalusi keeldudest mööda hiilida. Sputniku ja Baltnewsi keelamine näitaks valitsuse usaldamatust lojaalsete kodanike vastu, hirmu, et nad on kergeks saagiks vaenulikule propagandale. Meie inimesed pole lapsed. Hunt tuntakse ära ka siis, kui ta ilmub lambanahas. Sputnik ja Baltnews ei oma meie infomaastikul taolist kaalu, et tuleks nendega avalikult arveid õiendada, riskides seeläbi tõsta nende populaarsust.

Kui me tunnistame, et Eestis on üha parem elada, siis pole meil ju midagi karta. Kui väidame, et vaenuliku info levitajatel on meid lihtne haavata, siis näitame üles nõrkust ja hirmu, aidates sellega kaasa ebasõbralike jõudude edule.

Infokanalite keelustamisest lõõmavate raamaturiitadeni pole pikk samm. Eestisse uskudes loodan, et me ei astu sellele teele.

Vsevolod Jürgenson
Mustamäe Linnaosakogu liige 

Rohkem Vsevolod Jürgensoni arvamuslugusid leiab SIIT