Vsevolod Jürgenson: Volikogu ja linnaosakogude koostöö

0
198

Volikogu ja linnaosakogude koostöö: 

  1. Olukorras, kus Tallinnal praktiliselt puudub üldplaneering ja linnaosade üldplaneeringud olid pika menetlemisaja tõttu juba kehtestades ajale jalgu jäänud, tuleks volikogul ja linnaosakogudel ühendada jõud, et töötada välja linlaste ootustele vastav Tallinna lähiaastate arengukava ning sealt edasi pikem arenguperspektiiv, mis ei lähtuks üksnes linnaruumist vaid avaramast sotsiaalsest mõõtmest, vastates küsimusele, millisena tallinlaste enamus kodulinna tulevikku näeb.
  2. Volikogul ja linnaosakogudel tuleb tugevdada koostööd, saamaks paremat ülevaadet linna- ja linnaosavalitsuste tööst. Eesmärgiks peab olema kitsaskohtade ennetamine, mitte tagantjärele kriitika ning umbusaldamine. Lühidalt võiks seda kirjeldada teekaardina poliitiliste sümpaatiate ja antipaatiate välistamiseks, jõudmaks konstruktiivse ühisosa ning praktiliste ja töötavate lahenduste leidmiseni.
  3. Volikogul tuleks enam tunnustada linnaosakogude võimalusi kogukondlike koostöövõrgustike loomisel ning neid selles ka toetada. Mudel kogukond-linnaosakogu-volikogu-täidesaatev võim, tuleb toimima panna.
  4. Volikogu peab omama paremat ülevaadet linnaosakogudes toimuvast ning sekkuma, kui linnaosakogude juhid seavad esiplaanile päeva- ja onupojapoliitika, mitte elanike huvid. Linnaosakogud peavad viima elanike soovid linnavolikogu ja linnavalitsuseni, mitte pakkuma üksikutele poliitikutele ja erakondlikule eliidile võimalusi enda eksponeerimiseks, vaid lähtuma praktilistest vajadustest ja kogukondlikust tahtest.

Vsevolod Jürgenson,
Mustamäe Linnaosakogu liige