REEGLID

KOMMENTEERIMINE RAHVUSLASE VEEBILEHEL

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

HEA KOMMENTAAR:

 • Sisaldab lisainfot vastaval teemal;
 • Avaldab isiklikku arvamust koos põhjendusega ;
 • Arvustab inimeste mõtteid, mitte isikuid endid;
 • Kommenteerib artikli tugevaid ja nõrku külgi;
 • Austab kommentaaride kirjutajaid ja lugejaid;
 • On teravmeelne või huumorikas;

(!) KEELATUD (!) ON:

 • Teise inimese nime all kommenteerimine;
 • Reklaam- ja üldlinkide lisamine;
 • Seaduserikkumisele ärgitamine;
 • Kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
 • Inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
 • Teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
 • Reklaami ja kuulutuste avaldamine.

(!) NB (!)

 • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
 • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
 • Rahvuslase toimetus ei toimeta kommentaare.
 • Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
 • Rahvuslane.ee toimetus ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
 • Rahvuslane.ee toimetus ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omavad õigust vajadusel need kustutada.